Odwiedziny w dworku poetki.Już podczas przedobiedniej herbatki ustalono, na proœbę pani Zofii, że mam zamieszkać do następnej niedzieli w dworku. Czekały na mnie ważne zadania wyznaczone przez córkę poetki. Już wczeœniej dowiedziałem się od moich rodziców, że Zofia Mickiewiczowa odbyła studia w Paryżu, gdzie zaprzyjażniła się z Władysławem Mickiewiczem oraz wnuczkš poety Mariš Mickiewicz "Mariotkš". W hierarchii Żarnowca miała uprzewilejowanš pozycję społecznš, nie tylko jako Pani z dworu, ale jako aktywna działaczka Koła Gospodyń Wiejskich i ówczesnej Rady Szkolnej.

Portret Marii Konopnickiej według Marii Dulębianki - olej,płótno 60 x 40 cm,1946 rok,Zbiory prywatne

Obiad jedliœmy w pokoju stołowym, po przeciwnej stronie korytarza. Ozdobna zastawa była ustawiona na stole pochodzšcym jeszcze z wiana Marii Konopnickiej. W rogu pokoju na stoliku stał zeszłoroczny wieniec dożynkowy trochę podwiędły,ale o dziwo dobrze zachowany. Jak powiedziała nam pani Władzia, miejscowe dziewczęta co roku oddawały wieniec dożynkowy pani Zofii ze słowami - "Tegoroczny wieniec dożynkowy oddajemy w ręce pani Mickiewiczowej". Na obiedzie był również zaproszony, wywodzšcy się z Żarnowca, dziennikarz "Nowin Rzeszowskich" Zbigniew Wawszczak, a póŸniejszy redaktor - publicysta Oddziału Telewizji w Rzeszowie. Ojciec mój bardzo przychylnie wyrażał się o twórczoœci dziennikarskiej Zbigniewa Wawszczaka. Spacer po alejach parku, gdzie często błšdziła wczeœniej poetka wœród drzew, które z pewnoœciš jš pamiętajš, zakończyła wizytę zaproszonych goœci w dworku. Ja, majšc osiem lat, zamieszkałem w pokoju goœcinnym na górze i spałem w łóżku, w którym do 1910 roku sypiała matka pani Zofii.

Portret Marii Konopnickiej nad ksišżkš - ołówek,karton, 70 x 50 cm,sygnowany 1973 rok własnoœć Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu
[Strona główna]  [1]   [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]   [10]  [11]