Kochanek malarstwa realistycznego c.d.W karykaturze artysta uwypukla jakiś interesujący szczegół twarzy człowieka, szczegół który symbolizuje jednoczenie dominującą cechę charakteru. Karykatura może być przyjemna, a w najgorszym przypadku złośliwa. Artysta uprawiał karykaturę, jak sam mówił tzw. średnią, ale czasami potrafił być złośliwy. Ideały, które artysta starał się zaszczepić w swojej twórczości to zachowanie tradycji polskiego malarstwa realistycznego XIX i początku XX wieku - przypominają się nazwiska braci Gierymskich, St. Wyspiańskiego, J. Matejki, T. Makowskiego. J. Malczewskiego - jako kontynuator najlepszych tradycji artystycznych przeszłości. W tym celu artysta na długie lata związał się z Ogólnopolską Grupą Artystów Plastyków "Zachęta", której przewodnie hasło głosi: "Zadaniem naszym jest szerzyć i upowszechniać miłość do piękna w najszerszych masach ludności, a źródłem tego jest twórczość realistyczna".

Wystawa w Auli Politechniki Warszawskiej w 1965 roku, po powrocie z wystawy z Rosji. Na tle portret "Góralki z Poronina" artyści Grupy Zachęta - od lewej:
Jerzy Potrzebowski, Bronisław Brykner, Stanisław Kochanek, Alfred Żmuda, Władysława Malska, Halina Cieślińska-Brzeska, Szczepan Skorupka i Tadeusz Korpal.


Wojciech Kochanek[Strona główna]  [1]   [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]   [10]  [11]