STANISŁAW KOCHANEK
KARYKATURA czyli PRZESADA PODOBIEŃSTWA c.d.Skuteczne działanie tej dziedziny sztuki wywodzi się z wysokiego poziomu artystycznego rysunku- karykatury i utrzymania się w granicach dobrego smaku. W tym momencie nasuwa się pytanie: dlaczego nazwiska Stanisław Kochanek nie ma w Słowniku Karykaturzystów Polskich (1977r.) wydanym przez Eryka Lipińskiego oraz w wydaniu ksišżkowym pt."Z dziejów karykatury polskiej" (1977r.) wydanym również przez Eryka Lipińskiego i Hannę Górskš. Na to pytanie czytelnik myœlę znajdzie łatwo odpowiedż po zapoznaniu się z listem Eryka Lipińskiego z 23.O7.1971 roku do Stanisława Kochanka w sprawie opracowywania wyżej wymienionych ksišżek.
Dla mnie sprawa jest jasna. Wydania te sš niekompletne i nie stanowiš właœciwej wartoœci historycznej ponieważ w jakimœ stopniu fałszujš rzeczywistoœć. Nasuwa się jeszcze jedna myœl: "Zid wszystko potrafi".(Zid to polska odmiana skarłowaciałego żyda)


Wojciech Kochanek

[Strona główna]  [1]   [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]   [10]  [11]