Nota biograficznaStanisław Kochanek urodził się w 1905 roku w Jedliczu. Studia artystyczne odbył w Szkole Przemysłu Artystycznego w Krakowie - 1925r. Jako absolwent wystawiał swoje projekty, rysunki i karykatury w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie i ze Szkoła Przemysłu Artystycznego w Paryżu na Międzynarodowej Wystawie Sztuk Dekoracyjnych w 1925 roku. W 1926 roku wstąpił do Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Studiował malarstwo u prof. Fryderyka Pautsha, grafikę u prof. Jana Wojnarskiego (pochwała za grafikę wpisana do akt uczelni) i scenografię u prof. Karola Frycza. Studia ukończył w 1932 roku.

W Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie - 1932r. Stanisław Kochanek w środkowej części w szaliku, u góry z modelką Leopold Lewicki, z prawej u góry Stanisław Osostowicz.

W 1939 roku urządził pierwszą wystawę swoich portretów w Suwałkach, gdzie malował wizerunki oficerów IV Dywizjonu Artylerii Konnej i sceny rodzajowe z życia dywizjonu. Po wyzwoleniu był organizatorem Związku Artystów Plastyków w Krośnie i współredaktorem pisma artystycznego w Krośnie pt. "Sztuka i Życie" - 1945r. Był współorganizatorem Krośnieńskiego Muzeum. W Krośnieńskim Domu Kultury prowadził dla młodzieży przez szereg lat lekcje malarstwa i rysunku. Był i pozostał malarzem realistą, artystą przedkładającym serce i uczucia nad techniczną szarlatanerię. Nie uległ prądom mody, nie oddalił się w krainę malarstwa dostępnego dla wąskiego grona znawców. Pozostał wierny publiczności . Wystawiał swoje prace na wystawach w Krośnie, Rzeszowie, Przemyślu i Łańcucie. W 1960 roku wstępuje do Ogólnopolskiej Grupy "Zachęta" w Krakowie. Wystawia z Grupą w Warszawie, Krakowie, Lublinie, Radomiu, Rzeszowie i Krośnie. W 1963 roku brał udział w wystawie z Grupą "Zachęta" w Moskwie i w 12 miastach ówczesnego ZSRR m.in. we Lwowie, Kijowie, Odessie, Charkowie, Summach, Zaporożu, Rydze itd.

Plener ASP pod kierownictwem Jana Wojnarskiego w Zakopanym. Pierwszy z lewej przy sztalugach, Stanisław Kochanek.

Obraz jego "Góralka z Poronina" był reprodukowany w kolorze w pismach artystycznych "Twórczestwo", "Iskustwo", "Ogoniok". Między innymi w moskiewskiej "Prawdzie" Borys Polewoj pisał, iż "... w szczególności wywiera niezatarte wrażenie pełna radości życia, praca Stanisława Kochanka". Ostatnie indywidualne wystawy malarstwa, rysunku i karykatury odbyły się w 1993 roku w Muzeum im. Marii Konopnickiej w Żarnowcu oraz w 1994 roku w Biurze Wystaw Artystycznych w Krośnie. Do najznamienitszych prac niewątpliwie należy malowany przez Stanisława Kochanka portret prezydenta J. Kennedy'ego dla Uniwersytetu Polonijnego Villa Maria College w Buffalo oraz portret Fryderyka Chopina dla Towarzystwa im. Fryderyka Chopina w Buffalo. Prace jego uzyskały dobre oceny przez amerykańskich znawców sztuki, a sam artysta otrzymał zaproszenie na indywidualną wystawę w Albricht Knox Art. Galery w Buffalo, krzewiącej sztukę na amerykańskim kontynencie od 65 lat. W swoich ogólnoludzkich poglądach był głęboko narodowy i wierny tradycjom sztuki narodowej. Optymistyczne i żywotne mistrzostwo artysty stało się jeszcze jednym jasnym świadectwem niewyczerpanych możliwości realizmu, świadectwem jego siły jednoczącej i życiodajnej.

[Strona główna]  [1]   [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]   [10]  [11]