Rysunek

                       
Powstanie Listopadowe
- ołówek, szkic, 1948r.
     Ewa Rudzka,
dziennikarka z Warszawy
- ołówek, 1970r.
     Pejzaż z Jedlicza
- kredka, 1939r.


[Strona główna]     [1]     [2]     [3]     [5]