Malarstwo


                       
Portret żony atrysty - olej, dykta 30cm, 1950r.
- zbiory prywatne
     Pejzaż - akwarela, karton 14x19 cm 1932r.
zbiory prywatne
     Skały "Prządki" koło Krosna - olej, dykta 49x41 cm
1976r. - zbiory prywatne     

[Strona główna]     [1]     [2]     [3]     [4]     [5]     [7]     [8]     [9]     [10]     [11]     [12]