Grafika


                       
Portret prof. Henryk Uziembły
- litografia 60x44cm, 1925r.
     Adam i Ewa
- cynkoryt, 1932r.
     Autoportret - cynkoryt, igła,
6x6cm, 1931r.
- zbiory prywatne     

[Strona główna]     [1]     [3]